Con Spirito Rounds

Acting / Drama Guidelines

Acting / Drama

Please click on the following link for our detailed prospectus with rules and guidelines: Prospectus

 • POEMS: Contestants can enter for own choice and/or prescribed pieces by Con Spirito.  For prescribed poems, click on the following links:                                                                       - AFRIKAANSE VOORGESKREWE GEDIGTE                                                                                   - ENGLISH PRESCRIBED POETRY
 • Contestants must bring along a copy of their own choice for the adjudicator. Remember, the choice of work, must be suitable to the contestant’s age and is adjudicated accordingly. 
 • Contestants may not re-use works used in previous years. 
 • Drama groups are welcome to enter their plays.  We will try and accommodate plays at their specific schools, where possible.   Please contact us on admin@conspirito.co.za to make arrangements. 

Prescribed Times

Biblical ProseMonologues
Undramatised Prose
Dramatised Prose
Broadway / Musical Theatre
Open
DialogueDramatised Poetry
Undramatised Poetry
Gr 1 - 2: 1 MinGr 1 - 7: 3 MinGr 1 - 7: 4 MinGr 1 - 9: 3 Min
Gr 3 - 7: 2 MinGr 8 - 9: 4 MinGr 8 - 12: 6 MinGr 10 - 12: 4 Min
Gr 8 - 12: 3 MinGr 10- 12: 6 Min
Dramatised Poetry
Undramatised Poetry
ImprovisationMimeGroup Poetry / Group Prose
Gr 1 - 9: 3 Min3 MinGr 1 - 7:  1 MinGr 1 - 7: 5 Min

Gr 10 - 12: 4 MinGr 8 - 9:  2 MinGr 8 - 9: 6 Min
Gr 10- 12: 3 MinGr 10- 12: 8 Min
AdvertisementStorytelling
Gr 1 - 12: 60-90 Sek2 - 3 Min

Lees / Reading Riglyne

Lees / Reading

Druk op die volgende skakel vir ons prospektus met reëls en riglyne: Prospektus

 • DRIE leesstukke moet voorberei word (dit kan in boek formaat of Tablet formaat wees). Die drie leesstukke kan uit drie verskillende boeke of uit een boek gelees word. Die beoordelaar sal die dag van die kompetisie bepaal watter een van die drie stukke gelees moet word. Bring dus al drie stukke saam.  Geen afskrifte nie.
 • Die beoordelaar kan jou stop as hy of sy genoeg gehoor het.
 • Maak seker die leesstuk is op JOU standaard.
 • Die deelnemer moet die boek se naam en skrywer, en die boek en verse by Bybellees aankondig, voor hy/sy begin lees.
 • NB MOENIE die leesstuk uit jou kop uit leer nie. Maak net seker jy het voorberei en kan die woorde reg uitspreek en met gevoel lees. 

Voorgeskrewe Tye

LaerskoleHoërskole
30 - 60 sek60 - 90 sek

Redenaars / Public Speaking Riglyne

Redenaars / Public Speaking

Druk op die volgende skakel vir ons prospektus met reëls en riglyne: Prospektus

 • Deelnemers kan vir DRIE afdelings afsonderlik as individuele en/of spanredenaars inskryf.       -  Voorbereid:  Eie Keuse                                                                                                                              - Voorbereid:  Voorgeskrewe Tema:  2022 Redenaars Temas                                                         - Voorbereid: Tweetalige toespraak Eie keuse (50% Afrikaans en 50% Engels)                          - Voorbereid: Eksperimenteel Eie keuse (m.a.w. hulpmiddels toegelaat)                                      - Onvoorbereid (Slegs Gr 4 tot 12 leerders)                                                                                       
 • Berei ‘n beredeneerbare toespraak voor.
 • Deelnemers kry 30 minute voorbereidingstyd vir die onvoorbereide toesprake. Hulle kry slegs ‘n reeds geformuleerde onderwerp en moet self besluit of hulle daar VOOR of daar TEEN praat.
 • Geen bronne word gegee nie. 
 • Let wel, die deelnemers moet meld of hulle vir Eerste of Tweede taal inskryf. 

Voorgeskrewe Tye

Individuele RedenaarsGroep Redenaars
Gr 1 - 5: 5 MinGr 1 - 5: 8 Min
Gr 6 - 7: 6 MinGr 6 - 7: 12 Min
Gr 8 - 12: 7 MinGr 8 - 12: 15 Min

Dancing / Dance Guidelines

Dancing / Dans

Please click on the following link for our detailed prospectus with rules and guidelines: Prospectus

 • All acting performances and routines must be in good taste and age appropriate.
 • The judging in the dancing section will be based on technique, musicality, audience appeal, stage presence, and overall impression.

Prescribed Times

Dancing
All items:  2.0 minutes

Instrumentaal / Sang Riglyne

Instrumental / Vocal

Druk op die volgende skakel vir ons prospektus met reëls en riglyne:   Prospektus

 • Vir die instrumentele afdeling moet deelnemers ʼn kopie van elke itemkeuse vir die beoordelaar saambring.
 • Alle musiek backtracks moet vooraf op die Internet gelaai word. Bring ook asb ‘n geheuestokkie saam met al jou items vir die dag van die kompetisies.
 • Voorgeskrewe liedere vir sang met klavierbegeleiding (Bladmusiek kan aangevra word - kontak ons by:  admin1@conspirito.co.za)      - Afrikaanse Voorgeskrewe Liedere                                                                                                                    - English Prescribed Songs
 • Leerders kan vir eie keuse en/of voorgeskrewe liedere (met klavierbegeleiding) inskryf. Die musiek MAG getransponeer word.

Voorgeskrewe Tye

Alle Grade & Items
2 Min

Kuns / Art Guidelines

Kuns / Art

Please click on the following link for our detailed prospectus with rules and guidelines:  Prospectus

 • Artwork must be the learners OWN work.  Con Spirito rely on the learners, teachers, parents and schools integrity and honesty.
 • NO artwork from previous years may be entered again.
 • NB! Only ONE Art piece per ITEM (Category)
 • Please select your List of 2022 themes - see Prospectus
 • A copy of the following form must be pasted to the back of every piece of art: Form

Creative Writing / Kreatiewe Skryfwerk Riglyne

 • Slegs graad 4 tot 12 leerders mag aan hierdie afdeling deelneem.
 • Papier sal voorsien word maar die deelnemers moet hulle eie penne en woordeboeke saambring.
 • Die uitslae sal minstens 4 weke na die kompetisie, saam met die sertifikate uitgestuur word.
 • Onderwerpe word die dag van die skryffees uitgereik. M.a.w. dit is ʼn onvoorbereide item.
 • Deelnemers kan vir die volgende items inskryf:                                                                                   - Afrikaanse Opstel (Eerste / Tweede Taal)                                                                                          - Afrikaanse Poësie (Eerste / Tweede Taal)                                                                                           - Engelse Opstel (Eerste / Tweede Taal)                                                                                               - Engels Poësie (Eerste / Tweede Taal) 

Kore / Spreekkore / Sêrriegroepe / Revue Riglyne

Kore / Sêrriegroepe / Sanggroepe / Revue

Druk op die volgende skakel vir ons prospektus met reëls en riglyne: Prospektus

Kore

 • Kore kan in enige van die kategorieë inskryf.
 • Bepaalde werk mag nie in meer as een afdeling aangebied word nie. 
 • Werke van kontrasterende style moet aangebied word. 
 • Transposisie is toelaatbaar.  
 • Maak deurgaans van eie keuse gebruik, maar maak seker die standaard pas by die ouderdomsgroep. Die standaard van die werke sal by die beoordeling in aanmerking geneem word. 
 • 'n Afskrif van die koorwerke moet voor die optrede aan die beoordelaar oorhandig word. 
 • Begeleiding deur middel van klavier of enige ander musiekinstrument, asook klankbane is toelaatbaar.

Sêrriegroepe

 • Sêrriegroepe kan as 'n program inskryf.
 • Maak deurgaans van eie keuse gebruik, maar maak seker die standaard pas by die ouderdomsgroep. Die standaard van die werke sal by die beoordeling in aanmerking geneem word. 
 • 'n Afskrif van die werke moet voor die optrede aan die beoordelaar oorhandig word. 
 • Die stuk kan met of sonder begeleiding opgevoer word. 

Spreekkore / Choral Verse

 • Spreekkore kan in enige van die kategorieë inskryf.
 • Bepaalde werk mag nie in meer as een afdeling aangebied word nie. 
 • Maak deurgaans van eie keuse gebruik, maar maak seker die standaard pas by die ouderdomsgroep. Die standaard van die werke sal by die beoordeling in aanmerking geneem word. 
 • 'n Afskrif van die werke moet voor die optrede aan die beoordelaar oorhandig word. 

Revue

 • Maak deurgaans van eie keuse gebruik, maar maak seker die standaard pas by die ouderdomsgroep. Die standaard van die werke sal by die beoordeling in aanmerking geneem word. 

Voorgeskrewe Tye

Tipe GroepProgramIndividuele items 
Kore5-10 Min2-4 Min
Spreekkoor / Choral Verse 4-5 Min1-2 Min
Sêrriegroep8-14 MinNVT
Revue20-30 MinNVT

Orkes / Orchestra Guidelines

Orkes / Orchestra

 • Orkeste kan in enige van die kategorieë inskryf.
 • Bepaalde werk mag nie in meer as een afdeling aangebied word nie. 
 • Werke van kontrasterende style moet aangebied word.
 • Maak deurgaans van eie keuse gebruik maar maak seker die standaard pas by die ouderdomsgroep. Die standaard van die werke sal by die beoordeling in aanmerking geneem word. 
 • 'n Afskrif van die werke moet voor die optrede aan die beoordelaar oorhandig word. 

Voorgeskrewe Tye

Tipe GroepProgramIndividuele items 
Orkes7-10 Min2-4 Min
© Copyright 2021 Con Spirito
All Rights Reserved - Designed by DIGIwebz