About Us

@Video

Opwindende nuus!! By Con Spirito ontwikkel ons nie net jou talente nie, maar ook jou kreatiwiteit! As jy ‘n regte drama queen of king is, is dié uitdaging net vir jou!!!

Exciting news!! At Con Spirito we not only develop your talents, but your creativity too. If you are a drama queen or king then you have to grab this opportunity and participate!

Druk op die skakel hieronder om meer uit te vind / Click on the link below to find out more:

Con Spirito 2020 Kuns Pret Video

AANPASSINGS a.g.v. die Coronavirus

Druk asb op die skakel hieronder om Con Spirito se aangepaste jaarplan af te laai. Van die kompetisiedatums en sluitingsdatums is aangeskuif a.g.v. die Coronavirus. Sien asb die nuwe datums in ROOI aangedui.

Let wel, die datums en venues is onderhewig aan veranderinge a.g.v. verwikkelinge rondom die Coronavirus.  Alle sluitings-en kompetisiedatums sal die 30-April hersien word en finale besluite sal dan geneem word aangaande Con Spirito 2020, asook moontlike altenatiewe metodes van deelname.   Indien van die kompetisies AFGESTEL moet word, onderneem Con Spirito om die spesisfieke inskrywingsgelde oor te dra na 2021.

Ons wens almal sterkte toe in hierdie moeilike tyd.

AMENDMENDS due to the Coronavirus

Please click on the link below to download Con Spirito’s updated annual program.  Some of the competition and closing dates were moved forward due to the Corona virus. The changed dates are indicated in RED.

Please note that the dates and venues are subject to change due to developments around the Corona virus. All closing and competition dates will be reviewed by 30-April, after which a final decision will be made regarding Con Spirito 2020, as well as alternative methods of competing.  
Con Spirito undertakes to transfer specific entrance fees to 2021 if certain competitions must be CANCELLED.

You are in our thoughts in this difficult time.

Druk op die skakel om die nuwe skedule af te laai/ Click on the link to download the updated schedule

© Copyright 2019 Con Spirito - All Rights Reserved
Designed by DIGIwebz